×

Rezervacije

* za bilo koji paket minimalan broj noćenja je 2, a maksimalan 3

* za bilo koji paket minimalan broj noćenja je 2, a maksimalan 3

* za bilo koji paket minimalan broj noćenja je 2, a maksimalan 3

* za bilo koji paket minimalan broj noćenja je 2, a maksimalan 3

Hotel Palić Resort

Jožefa Hegediša 14, Palić

Telefon: +381 (0) 24 755 455

Fax: +381 (0) 24 753 033

E mail: office@hotelpalicresort.rs

  • IZDVAJAMO